TWO STAGE (bi-turbo) Turbokompresori

 

Two stage turbo predstavlja najnoviju generaciju turbokompresora. Kombinacijom dva turbokompresora u jednoj celini postignuto je da motor ima dobro snabdevanje vazduhom i na niskom broju obrtaja, a da se pri tom sačuvaju performanse na visokim obrtajima. Ovim je izbegnuta tzv. „turbo rupa“ koja je dugo predstavljala problem turbo motora.  Na malom broju obrtaja u funkciji je manji turbokompresor dok se sa povećanjem broja obrtaja motora i potrebe za većom količinom vazduha težište rada prebacuje na veći turbokompresor.

 

 

 

Prvi serijski automobil sa two stage turbokompresorom je BMW 535d iz 2004. godine koji je zahvaljujući ovom tipu turbokompresora serijski raspolagao sa 200 KW snage i 410Nm pri 2000rpm.

 

Trenutno se two stage turbokompresori ugrađuje u mnogobrojnim aplikacijama kod putničkih i teretnih motora obezbeđujući visoke performanse motora kako na niskom tako i na visokom broju obrtaja uz ispunjavanje Euro normi emisije izduvnih gasova.

 

 

 

Zbog dobrih performansi motora sa Two stage turbokompresorima, neki proizvođači su krenuli sa ugradnjom Three Stage turbokompresora.