Princip rada turbine

 

Snaga motora je proporcionalna količini vazduha i goriva koja moze sagoreti u cilindru. Veći protok vazduha kroz motor obezbeđuje više energije a samim tim i više snage. Kod turbo motora, vazduh se kompresuje pre ulaska u cilindar. Budući da je pod velikim pritiskom, velika masa vazduha ulazi u cilindar što dovodi do veće efektivnosti pri sagorevanju goriva. Ovo povećava izlaznu snagu motora, dajući više sile i veću brzinu u odnosu na konvencionalne atmosferske motore, a takođe smanjuje i emisiju izduvnih gasova.

 

Veći protok vazduha kroz motor obezbeđuje više energije a samim tim i više snage. Kod turbo motora, vazduh se kompresuje pre ulaska u cilindar.

Prednosti turbokompresora

 

Stroga pravila o emisiji izduvnih gasova širom sveta, predstavljaju izazov proizvođačima automobila da dizajniraju motore koji zadovoljavaju standarde o zaštiti životne sredine, a da pri tome proizvedena vozila budu i prijatna za vožnju. Turbokompresori zadovoljavaju ovaj izazov i doprinose koristi krajnjem korisniku. U poređenju sa konvencionalnim motorima identične snage, potrošnja goriva kod motora sa turbinom je niža, a deo energije izduvnih gasova, koja je obično neiskorišćena, kod ovih motora se koristi i doprinosi poboljšanju njihove efikasnosti.

 

Brza reakcija

 

U standardnim aplikacijama, sasvim je realno da turbina udvostruči snagu motora, što za posledicu ima bržu reakciju  prilikom vožnje. Turbine takođe utiču da ne dođe do gubitka snage prilikom visokih obrtaja motora, što obezbeđuje prednost  kamionima, građevinskim i drugim mašinama čiji motori poseduju turbokompresore.

 

Ekonomičnost

 

Turbine recikliraju energiju koju proizvode motori automobila, transformišući više energije stvorene sagorevanjem goriva u snagu tako što stvaraju manje beskorisne toplote i trenja. Kao rezultat, javlja se veća štedljivost u potrošnji goriva kod motora sa turbokompresorom u odnosu na konkurenciju u vidu konvencionalnih motora bez turbokompresora. Odnos Snaga/Težina,  kod motora sa turbokompresorom je mnogo bolji u odnosu na konvencionalne motore. Motor sa turbokompresorom zahteva manje prostora za ugradnju u odnosu na konvencionalne motore iste snage.

 

Ekologija

Budući da turbine isporučuju više vazduha u motor, unutrašnje sagorevanje je lakše, direktnije a samim tim i čistije. Današnji dizel motori sa turbokompresorom proizvode 50% manje CO2 u odnosu na konvencionalne motore bez turbokompresora.

Performanse na većim nadmorskim visinama

 

Performanse turbo motora, na većim nadmorskim visinama  su značajno bolje. Niži pritisak vazduha na većim nadmorskim visinama može da prouzrokuje gubitak snage kod konvencionalnih motora.

 

Suprotno ovome, performanse turbine se poboljšavaju u istim, gore navedenim, uslovima usled povećane razlike u visini pritiska u turbini i spoljašnjeg (atmosferskog) pritiska na izduvu, koji se smanjuje sa povećanjem nadmorske visine. 

 

Manja  gustina vazduha na usisu kompresora se uglavnom izjednačava. Prema tome, turbo motor jedva da trpi bilo kakav gubitak snage na većim nadmorskim visinama.


Performanse turbina na većim nadmorskim visinama