Dijagnostika kvarova

 

90% kvarova na turbinama se dešava u sledećim slučajevima:

 

 • Prisustvo stranog tela u turbini ili kompresoru
 • Prljavština u ulju
 • Nedovoljan pritisak ulja za podmazivanje (uljna pumpa / filter ulja)
 • Visoka temparatura izduvnih gasova (sistem paljenja / sistem ubrizgavanja)

 

Greške se izbegavaju redovnim održavanjem motora.

 


Pre nego što pristupite demontaži turbokompresora sa motora treba obratiti pažnju na sledeće moguće uzroke:

 

Crni dim na auspuhu motora?

 

 • Ventil rasterećenja turbine neispravan
 • Ventil rasterećenja turbine zaglavljen
 • Oštećeno kompresorsko ili turbinsko kolo
 • Kućište turbine oštećeno – pukotina
 • Instalacija za odvod vazduha probušena
 • Zaprljan / prigušen filter vazduha
 • Zaprljan interkuler
 • Probušen interkuler
 • Neispravan sistem za napajanje gorivom
 • Neispravna motorna kočnica
 • Pukla ili nedovoljno pritegnuta izduvna grana
 • Poremećeno paljenje
 • Ventili, karike, cilindri motora oštećeni
 • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru
 • Pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila

 

 

 


Plavi dim na auspuhu motora?

 


 • Turbokompresor neispravan
 • Odušak motora prigušen ili začepljen
 • Prljav ili prigušen filter vazduha
 • Previše ulja u karteru motora
 • Priguseno, previjeno ili začepljeno crevo ili cev za odvođenje ulja iz turbokompresora prema karteru motora
 • Ventili, karike, cilindri motora oštećeni
 • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru
 • Pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila
 • Pritisak turbine prevelik?
 • Ventil turbine zaglavljen ili neispravan
 • Varijabilna geometrija turbine zaglavljena
 • Neispravan elektromagnetni ventil
 • Vakuumska instalacija neispravna

 

 

 


Oštećeno turbinsko i kompresorsko kolo?

 


 • Strano telo sa filtera vazduha
 • Usisna instalacija probušena
 • Strano telo sa motora
 • Napuklo kućište turbine, ispucala izduvna grana
 • Motor troši ulje?
 • Turbokompresor neispravan
 • Odušak motora prigušen ili začepljen
 • Prljav ili prigušen filter vazduha
 • Ventili, karike, cilindri motora oštećeni
 • Prigušeno, previjeno ili začepljeno crevo ili cev za odvođenje ulja iz turbokompresora prema karteru motora
 • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru
 • Pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila

 

 

 


Gubitak snage motora - pritisak nizak?

 

 • Neispravan turbokompresor
 • Ventil rasterećenja turbine neispravan
 • Ventil rasterećenja turbine zaglavljen
 • Oštećeno kompresorsko ili turbinsko kolo turbokompresora
 • Probušen interkuler
 • Neispravan sistem za napajanje gorivom
 • Prljav ili prigušen filter za vazduh
 • Prigušeno crevo za dovod vazduha u turbokompresor
 • Propustanje vazduha na vodu od turbine do usisne grane motora
 • Neispravna motorna kočnica
 • Pukla ili nedovoljno stegnuta izduvna ili usisna grana
 • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru
 • Pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila

 

 

 


Ulje curi na kompresorskoj strani?

 


 • Turbokompresor neispravan
 • Prljav ili prigušen filter za vazduh
 • Priguseno, previjeno ili začepljeno crevo ili cev za odvođenje ulja iz turbokompresora prema karteru motora
 • Odušak motora (separator/iberlauf) prigušen ili začepljen
 • Propustanje na zaptivačima vođica ventila
 • Previše ulja u karteru motora
 • Prekomeran rad motora na leru
 • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru
 • Pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila
 • Ventili, karike, cilindri motora oštećeni
 • Ulje curi na turbinskoj strani?
 • Turbokompresor neispravan
 • Prljav ili prigušen filter za vazduh
 • Prigušeno, previjeno ili začepljeno crevo ili cev za odvođenje ulja iz turbokompresora prema karteru motora
 • Odušak motora (separator / iberlauf) prigušen ili začepljen
 • Propustanje na zaptivačima vođica ventila
 • Previše ulja u karteru motora
 • Prekomeran rad motora na leru
 • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru
 • Pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila
 • Ventili, karike, cilindri motora oštećeni

 

 

 


Turbokompresor bučan?

 

 • Neispravan turbokompresor
 • Debalans rotora turbokompresora
 • Oštećene lopatice rotora turbokompresora
 • Nedovoljno stegnuta izduvna grana motora
 • Nedovoljno stegnuta usisna grana motora
 • Nedovoljno stegnuti spojevi cevi EGR ventila i izduvne grane.
 • Probušena vazdušna instalacija