Dijagnostika Kvarova

  Oštećeno turbinsko i kompresorsko kolo?

  Mogući uzroci :

  • Strano telo sa filtera vazduha
  • Usisna instalacija probušena
  • Strano telo sa motora
  • Napuklo kućište turbine, ispucala izduvna grana