Dijagnostika Kvarova

  Ulje curi na kompresorskoj strani?

  Mogući uzroci:

  • Turbokompresor neispravan
  • Prljav ili prigušen filter za vazduh
  • Priguseno, previjeno ili začepljeno crevo ili cev za odvođenje ulja iz turbokompresora prema karteru motora
  • Odušak motora  (separator/iberlauf)  prigušen ili začepljen
  • Propustanje na zaptivačima vođica ventila
  • Previše ulja u karteru motora
  • Prekomeran rad motora na leru
  • Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru, pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila
  • Ventili, karike, cilindri motora oštećeni